Czy Twoja firma potrzebuje ubezpieczenia od wycofania produktu z rynku?

Jeśli Twoja firma produkuje jakiś produkt, być może powinieneś rozważyć zakup ubezpieczenia od wycofania produktu z rynku. Tak jak to brzmi, ubezpieczenie od wycofania produktu z rynku chroni Twoją firmę w przypadku wycofania produktu z rynku. Polisy są dostępne zarówno dla pierwszej, jak i trzeciej strony.

Podczas gdy niemal wszyscy producenci wiedzą, że ubezpieczenie od odpowiedzialności za produkt jest niezbędne, ubezpieczenie od wycofania produktu z rynku jest często pomijane. Ubezpieczenie od odpowiedzialności za produkt pokryje straty poniesione w wyniku obrażeń lub szkód spowodowanych przez wycofany produkt, ale co z sytuacją, gdy produkt zostanie wycofany bez spowodowania obrażeń lub szkód? Co ze stratami poniesionymi przez firmę z powodu wycofania produktu, w tym kosztami wysyłki, kosztami rekultywacji oraz kosztami kontaktów z opinią publiczną i mediami?

Co zapewnia ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez pierwszą stronę?

Każdy ubezpieczyciel będzie miał inne warunki polisy, ale ogólnie rzecz biorąc, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pierwszej strony zajmie się wydatkami poniesionymi przez firmę w związku z wycofaniem produktu z rynku. Może to obejmować koszty wysyłki oraz koszty naprawy, przechowywania lub utylizacji produktów otrzymanych od klientów, jak również koszty powiadomienia klientów.

W zależności od konkretnych warunków ubezpieczenia, które różnią się w zależności od przewoźnika, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej może również obejmować koszty zatrudnienia dodatkowego personelu, w tym konsultantów ds. public relations lub mediów, straty związane z przerwaniem działalności, a także koszty odbudowy wizerunku marki. Jeśli już masz to pokrycie, warto sprawdzić z agentem konkretne warunki, jeśli nie jesteś pewien, co właściwie zapewnia to pokrycie.

Co to jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej?

Jeśli produkujesz produkt, który jest składnikiem lub komponentem produktu innego producenta, należy poważnie rozważyć włączenie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej do każdej polityki wycofania produktu. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pokryje straty poniesione przez klienta biznesowego w wyniku wycofania produktu. Dodatkowo, pokrycie to może zapewnić osobie trzeciej pieniądze na znalezienie tymczasowego zastępstwa do czasu, gdy problemy z produktem zostaną naprawione.

O ile uzyskanie ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej może wydawać się stratą pieniędzy, o tyle przyjrzenie się umowom z klientami może zmienić Twoją opinię. Często zdarza się, że gdy jeden producent tworzy część dla innego producenta, producent części musi zabezpieczyć swojego klienta (producenta produktu, w którym ta część jest użyta) przed stratami spowodowanymi przez jego produkt.

Jeżeli Twoja firma produkuje części dla innych producentów, a w umowach z tymi producentami znajduje się klauzula odszkodowawcza, wykupienie zarówno ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, jak i ubezpieczenia od wycofania produktu może być najmądrzejszą decyzją, jaką kiedykolwiek podejmiesz.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *